Adam SpechtAdam Specht

mgr inż. arch. Adam Specht członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Nr PO-0014

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specj. architektonicznej  oraz ograniczone do projektowania w specjalności budowlano-konstrukcyjnej od 1987 r., uprawnienia budowlane ograniczone do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej od 1987 r.,

doświadczenie zawodowe:

·       badania architektoniczne i urbanistyczne, projektowanie obiektów i zespołów zabytkowych w PP Pracownie Konserwacji Zabytków O/Gdańsk (1977-1984) i w Zespole Autorskich Pracowni Architektonicznych ZAPA Gdańsk (1984-1987),

·       samodzielna działaność projektowa, organizacja i koordynacja procesów projektowania wielobranżowego, organizacja biur projektowych (od 1987 r.),

·       zarządzanie spółkami projektowymi, stworzenie i kierowanie pracowniami: dyrektor PUPB „Filar”, Sp. z o.o. Gdańsk (1987-1991), Studio Projektowe Brociek & Specht s.c. (1991-1995),  dyrektor i generalny projektant w  „PlanAr” Sp. z o.o., Sopot (1995-2000) i  „PlanAr” Studio Projektowe, Gdańsk (2000-2006),

·       stworzenie, organizacja wielobranżowego biura projektów i zarządzanie biurem – dyrektor działu projektowania w holenderskiej korporacji „Tebodin”, biuro w Gdańsku (2005-2009),

·       nauczyciel akademicki – starszy wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (1990-2008).

powrót do Akt Architekci Studio projektowe