Małgorzata MiernikMałgorzata Miernik

 

mgr inż. arch. Małgorzata Miernik członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Nr PO-0647

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej od 2002 r.,

doświadczenie zawodowe:

· prowadzenie formalno-prawne i techniczne inwestycji mieszkaniowych jedno- i wielorodzinnych, nadzór inwestorski – kierownik Dziau Przygotowania Inwestycji w Lokatorsko-Własnościowej Sp-ni „Zakoniczyn” w Gdańsku (1990-1996),

• majster budowy, projektant i generalny projektant, koordynator inwestycji deweloperskich w PP-U „Ken” Sp. z o.o., Gdańsk (1996-2002) w BH „Interbud” Sp. z o.o., Gdynia (2000-2002),

• samodzielna działalność projektowa, organizacja i koordynacja projektów wielobranżowych (nieprzerwanie od 2000 r.),

• stworzenie, organizacja wielobranżowego biura projektów i zarządzanie biurem  – zastępca dyrektora działu projektowania w holenderskiej korporacji „Tebodin”, biuro w Gdańsku (2006-2009).

 

powrót do Akt Architekci Studio projektowe